Geschäftsführung der Kliniken Erlabrunn gGmbH

Frau Dipl.-Ök. H. Ballmann 

H. Ballmann Geschäftsführerin
Geschäftsführerin
03773 6-1010
03773 6-1025

Frau Dr. oec. C. Fisch 

Dr. C. Fisch Geschäftsführerin
Geschäftsführerin
03773 6-1020
03773 6-1025


 

Sekretariat der Geschäftsführung

     
      E-Mail: gf@erlabrunn.de


      Frau C. Theilemann
     
Chefsekretärin
      Medienkontakte                                           

      Tel.:  03773 6-1010                                          
      Fax.: 03773 6-1025


      Frau S. Koch
      Sekretärin

      Tel.: 03773 6-1020
      Fax.: 03773 6-1025